Technika hodu, strategie
Sem vložte podnadpis

Vrhání koule

Kouli před odhodem držte zásadně v dlani (=celou rukou,
nejen prsty) a ruku mějte hřbetem nahoru. Při odhodu pak "rozbalujete"
ruku a poslední, co kontroluje směr vaší koule, jsou konečky prstů. Jen tak
můžete dokonale kouli ovládat. Je několik základních způsobů, jak se může koule
házet:

  • velkým obloukem tak, aby koule letěla vzduchem

co nejblíže k cíli. Obvykle se nehází horním obloukem, ale koule se hodí
spodním obloukem tak, že se jí udělí zpětná rotace - ("la portée" nebo "la
plombée")

  • polovičním obloukem - polovinu dráhy koule urazí

vzduchem, zbytek se kutálí po zemi - ("la demi portée")

  • podobně jako při kuželkách po zemi ("la

roulette")

Strategie

K tomu, aby hráč přiblížil svou kouli co nejblíže dřevěné
kuličce, lze použít různou strategii

přímým hodem se snaží umístit svou kouli co nejblíže dřevěné
kuličce

snaží se vyrazit soupeřovu kouli, která je nejblíž dřevěné
kuličce

zasáhnout dřevěnou kuličku a posunout ji do takového místa,
že rázem jsou vlastní koule blíže než soupeřovy