Aktuality
Sem vložte podnadpis


Dne 14.12.2017 proběhla výborová schůze, která projednala přípravu výroční schůze, která proběhne 3.3.2018, projednala a schválila žádosti nových členů Petra Dobeše, Ivany Šnajdrové a Vladislava Kalvody, projednala termíny akcí pro veřejnost. Schválila termín lednové výborové schůze.

Dne 12.11.2017 byla dokončena I. etapa výstavby nového bouledromu (2 hřiště). Hřiště je umístěno naproti návsi přes ulici Hlavní, vedle Kokešů. Přes zimu si hřiště bude sedat a na jaře se naveze finální vrstva hracího štěrku.


14. 10. 2017 proběhla výborová schůze, která projednala kalendář akcí na rok 2018, projednala přípravu podkladů k podání dotace v příštím roce a projednala přihlášku nového člena - Petra Fišera. Výbor schválil kalendář akcí na rok 2018, podklady pro dotaci a schválila přijetí nového člena našeho klubu.