Akce pro veřejnost
Sem vložte podnadpis

V roce 2018 náš klub  připravuje 7 akcí pro veřejnost, na které jsme požádali o dotaci město Šlapanice. Již v měsíci březnu jsme pořádali indoor turnaj pro dospělé v sále KD Bedřichovice. V květnu následuje turnaj pro seniory 60+. Další akce naleznete v sekci kalendář akcí.

                      Turnaj seniorů v INDOOR pétanque

Rádi bychom touto cestou pozvali seniory z Bedřichovic  a Šlapanic na turnaj v pétanque v sále KD Bedřichovice. Bližší informace naleznete v pozvánce níže.

                                                  Turnaj dětí  v INDOOR pétanque

Srdečně zveme všechny děti  na turnaj v indoor pétanque, který se bude konat v listopadu. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

                         Prázdniny s pétanque

Již druhým rokem pořádáme o prázdninách každou středu odpoledne s pétanque pro děti. Děti mají možnost si vyzkoušet tuto hru, dozvědět se základní pravidla a zahrát si mezi sebou. Srdečně zveme všechny děti s Bedřichovic, Šlapanic.Tato akce je pořádána ve spolupráci s městem Šlapanice.

                              Turnaj pro děti

Dětský turnaj v pétanque

Dne 9.6.2018 náš klub uspořádal turnaj v pétanque pro děti. Zúčastnilo se 7 dětí. Před zahájením samotných zápasů byly dětem vysvětleny základní pravidla hry pétanque. Hrál se systém -jednotlivci , každý s každým. Každý účastník si odehrál 6 utkání. Utkání byla napínavá. Bylo vidět, že děti hra bavila a snažily se podat co nejlepší výkon. Po celou dobu turnaje u jednotlivých dvojic dětí byli naši členové klubu, kteří hru organizovali, počítali, měřili vzdálenosti od košonka. Na závěr turnaje byly spočítány body, skóre a byly vyhlášeny výsledky. Hráči byli odměněni drobnými dárky od firmy NEKUPTO s.r.o., které bychom tímto rádi poděkovali za sponzorský dar. Poděkování patří také městu Šlapanice, které dotovalo tuto akci. Výsledky turnaje dětí jsou uveřejněny na webových stránkách našeho klubu v sekci "Akce pro veřejnost". Rádi zveřejňujeme následující řádky, které jsou určitě odměnou pro všechny členy našeho klubu, kteří se podíleli na přípravě a samotné organizaci celého turnaje pro děti.

Dobrý den,

chtěla bych za sebe i děti ještě jednou poděkovat. Chválíme organizaci, přípravu a skvělou atmosféru. Moc se nám líbilo.

Děkujeme a přejeme sílu a inspiraci do dalších akcí:-)

Pěkný den

Kučerovi


- no title specified
             
             
 

P

VIKI

KARINKA

LUKÁŠ

MÍŠA

ELI

ELIŠKA

LILI

Body

Skóre

Pořadí

 
 

VIKI

É

5_2

5_0

5_1

5_4

5_4

5_2

6

17

I.

 
 

KARINKA

2_5

T

2_5

3_5

4_5

1_5

3_5

0

-16

VII.

 
 

LUKÁŠ

0_5

5_2

A

5_1

5_2

5_0

5_4

5

11

II.

 
 

MÍŠA

1_5

5_3

1_5

N

2_5

5_4

1_5

2

-12

V.

 
 

ELI

4_5

5_4

2_5

5_2

Q

5_0

3_5

3

3

IV.

 
 

ELIŠKA

4_5

5_1

0_5

4_5

0_5

U

4_5

1

-9

VI.

 
 

LILI

2_5

5_3

4_5

5_1

5_3

5_4

E

4

5

III.

 
             
             
             
 
 
 
 

Dne 9.6.2018 pořádá náš klub ve spolupráci s městem Šlapanice turnaj pro děti. Srdečně zveme všechny, kdo si chce zahrát a pobavit se.

                          Turnaj dvojic - mix

Dne 2.6.2018 pořádá náš klub ve spolupráci s městem Šlapanice turnaj dvojic -mix. Srdečně zveme všechny, kdo si chce zahrát a pobavit se.

Dne 2.6.2018  náš klub spolu s městem Šlapanice uspořádal turnaj v pétanque dvojic mix. Účastnilo se ho poprvé 12 týmů z řad veřejnosti a členů našeho klubu. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých hrály týmy každý s každým. Zápasy ve skupinách byly zajímavé, nebylo nouze o překvapivé výsledky, kdy zkušenější hráči překvapivě podlehli začátečníkům. Po ukončení zápasů ve skupinách proběhlo vyhodnocení skupin a byly nalosovány dvojice podle umístění a začaly se hrát zápasy o konečné umístění.  Po skončení zápasů proběhlo vyhodnocení. Byly předány ceny třem nejúspěšnějším týmům. Turnaj byl ukončen v 15.30 hodin. Věříme, že se všem turnaj líbil a příští rok se zase přihlásí k dalšímu klání. Závěrem bych chtěl poděkovat  městu Šlapanice, které dotovalo poháry pro vítěze, a  všem členům našeho klubu, kteří se podíleli na přípravě tohoto turnaje. 

                                                                                                                                   

                       Turnaj seniorů 60+

Dne 5.5.2018 pořádá náš klub ve spolupráci s městem Šlapanice turnaj pro seniory 60+. Srdečně zveme všechny, kdo si chce zahrát a pobavit se.

TURNAJ SENIORŮ

Dne 5. 5. 2018 byl pořádán turnaj v pétanque pro věkovou kategorii 60+, který proběhl na návsi v Bedřichovicích před kulturním domem. Turnaje se zúčastnilo aktivně 7 seniorů, dvěma dalším seniorům neumožnily zdravotní problémy aktivní účast, hru však se zájmem sledovali.

Většina z účastníků pétanque nikdy nehrála, proto byla formou ukázky vysvětlena základní pravidla, senioři si vyzkoušeli nához košonka a techniku hodu koulí. Následně si aktivní účastníci zahráli zápasy jednotlivců a dvojic. Nehrající fanoušci oceňovali každý úspěšný hod, který se aktivním hráčům podařil. Členové našeho klubu byli v průběhu celé akce hráčům k dispozici. Všem zúčastněným seniorům se akce líbila, oceňovali, že si mohli vyzkoušet novou volnočasovou aktivitu.

Na závěr jsme pozvali účastníky na námi pořádaný turnaj v indoor pétanque pro seniory, který proběhne 17. listopadu v sále kulturního domu v Bedřichovicích. Pozvánka a časový údaj bude zveřejněn na webových stránkách našeho klubu, na infokanálu Šlapanic a rovněž ve Šlapanickém zpravodaji.

Zájemci o hru pétanque z řad seniorů mohou přijít i na naše páteční tréninky od 17.30 hod. Pravidla hry a techniku ochotně vysvětlíme, hru je možné si prakticky vyzkoušet.Indoor turnaj - dospělí


INDOOR PÉTANQUE TURNAJ

Dne 10.3.2018 se uskutečnil historicky první indoor pétanque turnaj pro dospělé nejen na území obce Šlapanice-Bedřichovice, ale také na území jihomoravského kraje. Turnaj uspořádal Bedřichovický Pétanque Club 2016 z.s. ve spolupráci s městem Šlapanice v kulturním domě v Bedřichovicích. Na turnaj se přihlásilo 16 hráčů, kteří byli rozděleni do 6 týmů. Hrálo se systémem každý s každým. Pro účastníky, kteří nikdy pétanque nehráli, byli k dispozici členové našeho klubu, kteří vysvětlili základní pravidla pétanque a v průběhu hry vysvětlovali techniku hodu, taktiku a strategii této hry. Po úvodní instruktáži týmy zahájili hru. Výsledky byly těsné. Tři týmy měly shodný počet bodů a rozhodovalo skóre. Vyhrálo družstvo ve složení Franjo Kvitek a Helena Straková. Na druhém místě se umístili Juraj Hrabovský, Vladimír Černěnko a Jana Kepáková. Třetí místo obsadilo družstvo ve složení: Petr Dobeš, Ivana Šnajdrová a Jitka Hýbelová. Věříme, že všichni účastníci byli spokojeni jak s organizací turnaje, tak i se samotnou hrou a v příštím roce se turnaje opět zúčastní. Jako zástupce našeho klubu jsem rád, že jsme mohli tímto sportem rozšířit spektrum volnočasových aktivit v obci Šlapanice - Bedřichovice. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za účast a městu Šlapanice za poskytnutí prostor a zajištění odměn pro vítěze. Zároveň bych touto cestou chtěl pozvat seniory na turnaj, který pořádá náš klub ve spolupráci s městem Šlapanice dne 5.5.2018 na návsi v Bedřichovicích.

- no title specified
 

Tabulka výsledků

          
  

Laďa, Juraj, Jana

Radek,Lenka, Ruda

Franjo, Hela

Pavel, Sabina

Luboš, Lenka,Laďa

Petr, Ivana, Jitka

Body

Skóre

Pořadí

 
 

Laďa, Juraj, Jana

 

12  __ 11

10 __ 13

9  __  13

13  __  4

13  --  7

3

-3

II.

 
 

Radek,Lenka, Ruda

11  __  12

 

5  __  13

13  __  5

5  __  13

4  __  13

1

-18

VI.

 
 

Franjo, Hela

13  __  10

13  --  5

 

13  __  1

13  __  2

13  __  4

5

43

I.

 
 

Pavel, Sabina

13  __  9

5  __  13

1  __  13

 

9  __  13

13  __  7

2

-20

V.

 
 

Luboš, Lenka,Laďa

4  __  13

13  __  5

2  __  13

13  __  9

 

8  __  13

2

-13

IV.

 
 

Petr, Ivana, Jitka

7  __  13

13  __  4

4  __  13

7  __  13

13  __  8

 

2

-7

III.